De Heelkamers

thea terlouwThea Terlouw spreekt tijdens deze lezing over haar boek ‘De Heelkamers’. Dit boek bevat een schat aan informatie, aan kennis en wijsheid, afkomstig van dierbaren die ons zijn voorgegaan. Het is hún eigen unieke verhaal van hun levens hier op Aarde, van hun overgang en de tijd die ze nu doorbrengen in de nieuwe realiteit waarin ze zijn ‘thuisgekomen’. Er is nauwelijks een mooiere wijze te bedenken om achter de zin van het leven op Aarde te komen en te ontdekken dat er géén sprake is van een einde aan het leven, maar slechts van een einde aan een tijdelijk verblijf in de fysieke wereld.
Dat einde aan het aardse leven is waar in de wereld echter nog steeds heel veel angst voor bestaat. Of het een natuurlijke dood, een zelfgekozen dood, euthanasie of moord betreft, het zijn allemaal overgangen die betekenis hebben en in de lijn van vele levens een plaats krijgen. Alle overgangen komen in het boek op persoonlijke wijze aan bod.

De grootste lessen die hieruit geleerd kunnen worden zijn dat hel en verdoemenis niet bestaan, net zo min als straf en veroordeling. Wel leidt het lezen van het eigen levensboek na de overgang tot diepe en belangrijke lessen. Begeleiding is altijd aanwezig en veel trauma’s kunnen worden geheeld in de bij dergelijke trauma’s behorende heelkamers.

De levensverhalen uit dit boek kunnen voor ons die nu nog in ons fysieke lichaam op Aarde zijn van grote betekenis zijn. Thea en haar (aardse en buitenaardse) begeleiders, samen met allen die ons zijn voorgegaan, geven met dit inspirerende boek iedereen die nog met angsten zit, een waardevol cadeau. Het is een boek om in één adem uit te lezen. Het brengt de honger naar informatie over onze afkomst, over thuis, over wie we werkelijk zijn, weer op gang. Sprekend over het sterven en de ‘dood’, biedt het vooral perspectief voor een nieuw denken over het Leven.

Thea Terlouw was zich reeds als kind bewust van een wereld die anderen niet konden waarnemen. Tijdens haar leven als beeldend kunstenaar begon haar speciale begaafdheid zich te ontwikkelen.
Vele jaren hielp zij mensen, in nauwe samenwerking met therapeuten, artsen en psychologen, hun vorige levens te onderzoeken en de diepere oorzaken van ziektes op te sporen,. Haar opvang van mensen met een bijna-dood-ervaring en haar begeleiding van stervenden, vloeiden daar logisch uit voort.

‘De Heelkamers’ van de mensheid zijn plaatsen waar mensen kunnen helen na de vaak zware ervaringen als fysieke wezens in talloze incarnaties op onze planeet. Hierbij is Thea ook ingegaan op vragen van mensen met betrekking tot zelfdoding en vorige levens, geen gemakkelijk onderwerp. Delen uit het eerste boek ‘De Cyclus van leven en dood’ zijn gebruikt en herschreven, zodat het beeld van het leven na het afscheid van ons fysieke lichaam compleet kon worden. Een afscheid zonder angst!

Meer dan ooit zijn de ontwaakte mensen zich nu bewust van de hachelijke toestand waarin deze prachtige planeet Aarde zich bevindt. Met elkaar creëren we schitterende Velden van Lichtbewustzijn over de vele liefdeloze aspecten in de mondiale samenleving op Aarde. We weten wat we willen veranderen en in veel gevallen zelfs hoe we dat moeten en zullen doen.

Voor zielen in de Lichtrijken is onze geestelijke afstemming, onze bewustwording en ons handelen zichtbaar en meetbaar. Gezamenlijk werken we aan een omslag waardoor een Liefdevolle mensen-voor-mensen samenleving kan groeien, met alleen maar win-win in plaats van win-verlies relaties waar we door de eeuwen heen zo aan gewend zijn geraakt. Een wereld waarin de Grote Graaicultuur, zoals die nu zo duidelijk zichtbaar is in vele geledingen van de samenleving, eenvoudigweg niet langer meer kan bestaan. Veel van wat niet op Liefde is gebaseerd is de afgelopen tijd helder in het toestromende kosmische Licht komen te staan. Daardoor kunnen we nu veranderen en afscheid nemen van wat ons niet meer dient.

De website van The Terlouw vind u door hier te klikken.

 

 

Wanneer: Dinsdag 3 april 2018

Waar: Zalencentrum Hingstman te Zeijen.

Hoe laat: 19:30 uur.

Entree: € 10,-- per persoon; donateurs € 8,--.

Jongeren tot 22 jaar € 6,-- per persoon.

Deze prijzen zijn inclusief 1 consumptie.