Spiritualiteit in de 21e eeuw
Hoe leef je dat?
Van inspiratie naar dagelijkse praktijk

De non-duale wijsheid van Oosterse en Westerse spirituele tradities is inspirerend en raakt ons in het hart. Hun leer van fundamentele Eenheid en verbondenheid die aan de basis ligt van verdeeldheid en afgescheidenheid is als voedsel voor de ziel op haar weg door dit leven terug naar ‘huis’.
Om die waarheid van Eenheid en verbondenheid daadwerkelijk te leven blijkt echter in de praktijk niet eenvoudig. Ook als wij regelmatig mediteren, spirituele leraren bezoeken en geïnspireerde teksten bestuderen, ontdekken we na verloop van tijd dat wij niet wezenlijk veranderd zijn. Zodra we ons meditatiekussen verlaten, zien wij ons weer vergezeld van de vertrouwde gevoelens van eenzaamheid of onrust, worstelen we nog steeds met de vraag wat ons werkelijk drijft of zijn we onverminderd op zoek naar geluk als een stip aan de horizon.
Wat is hier de oorzaak van? Hoe kan het dat wij oprecht betrokken zijn op spirituele ontwikkeling maar die niet of maar mondjesmaat onderdeel kunnen maken van ons dagelijks leven?

Ego
De reden is dat momenten van spirituele inspiratie stuiten op de weerstand van ego; het complex van aannames en gewoontepatronen waar we gewoonlijk ‘ik’ tegen zeggen. Ego staat in dienst van ons fysieke overleven en kiest daarom voor veiligheid en ‘de bekende weg’. Een andere zienswijze op onszelf en de wereld ziet ego als bedreigend voor ons voortbestaan. Het is onverstandig en ook vruchteloos om te pogen van dit ego-denken verlost te raken. De integratie van spirituele inzichten en ervaringen in ons leven is alleen mogelijk door ego niet langer als ‘sta in de weg’ te beschouwen maar als onlosmakelijk onderdeel van onze spirituele ontwikkeling! Inzicht in de structuur, de zelfbeelden, de angsten en verlangens van ego is noodzakelijk voor onze spirituele ontwikkeling. Aandacht, onvoorwaardelijke aanvaarding, moed en mededogen zijn daarbij de belangrijkste voorwaarden.

Psychologie van spirituele ontwikkeling
De integratie van psychologie en spiritualiteit leidt tot een nieuwe, praktische, en in de praktijk bewezen effectief pad voor spirituele ontwikkeling. Het is een weg die een einde maakt aan de innerlijke tweestrijd tussen de begeerten van ego en het verlangen van de ziel. Een weg die er uiteindelijk toe leidt dat ego in dienst komt te staan van ons zielsverlangen om de weg terug te vinden naar de essentie van wie wij zijn.

Lezing
Alexander zal de relatie tussen non-duale spirituele ontwikkeling en psychologisch onderzoek tijdens een interactieve voordracht toelichten en begeleiden. Deelnemers zullen kennismaken met:
•    Non-duaal Gewaarzijn als de basis van wie je bent
•    Disidentificatie met het ego-denken
•    Vaardig omgaan met obstakels om te rusten in non-duaal Gewaarzijn  
•    De betekenis van mededogen bij spirituele ontwikkeling


Alexander Zöllner is spiritueel leraar, trainer en therapeut. Gedurende 18 jaar gaf hij leiding aan Move a Mountain Alexander Zöllner 3Bewustzijnstrainingen in zijn rol als initiator, trainer en therapeut. Hij richtte in 2008 Art of Life/ non-dualiteit en zelfinzicht op, een centrum voor non-duale bewustzijnsontwikkeling. Alexander volgde diverse opleidingen op het gebied van bewustzijnsontwikkeling, waaronder Psychosynthese, Zijnsgeoriënteerde psychotherapie en bewustzijnstraining en de Radiant Mind Non-dual Teacher Training. Hij is NOBCO geregistreerd Master Practitioner Coach. In spiritueel opzicht bestaat zijn achtergrond uit langdurige scholing en beoefening van de Advaita-Vedanta filosofie, het Tibetaans Boeddhisme (Dzogchen) en Zen. Zijn passie is de bevordering van bewustzijnsontwikkeling als weg naar bevrijding, vermindering van lijden en naar zelfrealisatie.
Alexander is auteur van ‘Bevroren boeddha, gesmolten licht’ waarin de weg van bewustzijnsontwikkeling wordt beschreven.
In januari 2017 verscheen zijn ‘Handboek Non-duale Coaching & Therapie’, een theoretische en praktische toelichting op coaching en therapie op basis van non-duaal Gewaarzijn.

Zijn boek Mindbleeps/ schetsen in non-dualiteit verscheen in september 2018.

 

 

Wanneer: Dinsdag 8 januari 2019.

Waar: Zalencentrum Hingstman te Zeijen.

Hoe laat: 19:30 uur.

Entree: € 10,-- per persoon; donateurs € 8,--.

Jongeren tot 22 jaar € 6,-- per persoon.

Deze prijzen zijn inclusief 1 consumptie.