Het Mystieke Hart

 

Het mystieke hart is de plek waar de natuur, de kosmos, je dierbaren en je Geliefde je aanraken. Het is de plaats waar je vervulling vindt en waar je bestemming ligt. Om een open, eerlijk, kwetsbaar en sterk hart te ontwikkelen, is het nodig de krachten van evolutie vrij te zetten, te ontdekken wie je werkelijk bent en je leven in afstemming te brengen met deze nieuwe geboorte in jezelf.
Deze lezing gaat over Liefde, niet als gevoel maar als kracht. Zij vertelt over Liefde als fundament van de schepping en laat zien dat zij de essentie van het leven is. Zij is jouw ware aard en kan niet gevangengehouden worden door je denken of vastgehouden worden in je lichaam. Liefde gaat voorbij aan de mensen waar je van houdt. Zij kent geen angst en doet – voordat je het weet – je hart ontwaken. Tijdens de lezing doen we verschillende oefeningen en meditaties, zodat je het mystieke hart in jezelf kunt openen en ervaren.


Avani 2

Avani van Leeuwe is arts, westers sjamaan en energetisch heler.

Hij heeft zich verdiept in de oeroude tradities van het westen, de Inca en de Ayurveda en heeft hen samengebracht in het hart.

 

 

 

Wanneer: Dinsdag 1 september 2020

Waar: Zalencentrum Hingstman te Zeijen.

Hoe laat: 19:30 uur.

Entree: € 10,-- per persoon; donateurs € 8,--.

Jongeren tot 22 jaar € 6,-- per persoon.

Deze prijzen zijn inclusief 1 consumptie.

Aanmelding vooraf is voor deze lezing niet nodig en ook niet mogelijk.