Bewustzijnsleer en het Super Ego

Elk pad voor persoonlijke ontwikkeling, of dat nu via filosofie, psychologie, ethiek, religie of yoga loopt, leert ons als mensen te dealen met twee thema’s:


o    Hoe kan ik rusten in ‘zijn’.
o    Hoe ga ik om met de stemmen (Inner Critic, Superego) die me bij dat ‘zijn’ vandaan houden.

 

Erica 1De Bewustzijnsleer is gestoeld op non-dualiteit, voortkomend uit de traditie van de advaita vedanta en Dzochgen traditie. Het is gebaseerd op mededogen, inspiratie en wijsheid. Waar veel stromingen beginnen met ‘sleutelen aan de persoonlijkheid’, gaat dit pad over het inzicht ‘je bent er al’. Alles is er al. Dat maakt een grote acceptatie mogelijk van wat is, inclusief onze eigen reacties op de mensen en de gebeurtenissen om ons heen. Die acceptatie maakt dat er meer ruimte ontstaat om bepaalde stressmatige reacties in lichaam en geest heen en in die ruimte is zoveel meer te voelen dan we doorgaans bewust van zijn.

We zijn veel meer dan de neerslag van onze persoonlijke geschiedenis. In essentie zijn we puur Gewaarzijn. Jezelf verankerd kunnen houden in dit Gewaarzijn is voor veel mensen een nieuwe ervaring. Vanuit deze verankering hoeft de ander niets anders te doen dan dat deze doet en jijzelf ook niet. We zijn als het ware de oceaan zelf die ruimte geeft aan alle golven en die alle golven naar de kust brengt. Of we zijn het computerscherm waarop alle mails verschijnen. Geen enkele mail tast het scherm aan. Tegelijkertijd heeft het scherm de mails nodig om zich van zijn eigen bestaan bewust te worden. De mail bestaat niet zonder het scherm en vice versa.

Dit betekent niet dat we niet iets van de gebeurtenissen om ons heen kunnen vinden of dat we er blije dan wel verdrietige gevoelens over kunnen hebben. Van de ene golf of mail raken we geïnspireerd; de ander kan ons pijn doen. Bewustzijnsontwikkeling betekent dat we meer ruimte laten in een situatie door iets in onszelf los te laten of op te schorten. Dan ontstaat er een stille ruimte van ontvankelijkheid waarin als vanzelf een handeling opkomt, of niet. Dit betekent o.a. dat we binnen de Bewustzijnsleer ‘werken’ aan containment: kunnen we dat wat er gebeurt in eerste instantie containen in onszelf. En als dat niet lukt, kunnen we dan dat containen…

Dit pad brengt ons uiteindelijk bij onze eigen essentie. Een essentie van waaruit transpersoonlijke kwaliteiten als Liefde, Compassie, Daadkracht, Creativiteit vrijelijk kunnen stromen. Gezonde zelfliefde – als tegenhanger van een kritische houding – en self-care – het op een goede manier zorgen voor onze basale egofuncties – hoort daarbij.

Hiermee wordt Bewustzijnsontwikkeling een uitnodiging om thuis te komen bij jezelf, ongeacht wat dat zelf is, om van daaruit je eigen leven vorm en inhoud te geven.

Tijdens de lezing zal Erica Rijnsburger ons meenemen in een aantal uitgangspunten van deze ontwikkelingsweg en in hoe ons Superego functioneert.

 

Wanneer: Dinsdag 4 februari 2020

Waar: Zalencentrum Hingstman te Zeijen.

Hoe laat: 19:30 uur.

Kosten: € 10,-- per persoon; donateurs € 8,--.

Jongeren tot 22 jaar € 6,-- per persoon.

Deze prijzen zijn inclusief 1 consumptie.

Aanmelding vooraf is voor deze lezing niet nodig en ook niet mogelijk.