Vrije wil of voorbestemming?
De oplossing van de Paradox van vrije wil en voorbestemming.

 

Bestaat er zoiets als ware levensvrijheid?
Bestaat toeval?
Is ons lot tot op zekere hoogte van tevoren bepaald?
Ligt alles al vast, of kunnen wij met onze vrije wil ons lot beïnvloeden?
Kunnen wij meester worden van ons lot?

Vroeg of laat loopt iedereen tegen dergelijke vragen aan. Een echt bevredigend antwoord treft men gewoonlijk niet aan. Aan de ene kant voelen en weten we dat we een vrije wil hebben. Aan de andere kant is het duidelijk dat ons denken, voelen en handelen ook sterk bepaald wordt door erfelijkheid, opvoeding, sociaal-cultureel milieu en door talloze natuurwetten. De eeuwige paradox van vrijheid en voorbestemming kan nooit volledig begrepen worden in de gangbare waaktoestand van bewustzijn. In deze lezing reikt Frans Langenkamp inzichten aan waardoor we kunnen uitstijgen boven de alledaagse bewustzijnstoestand. Frans Langenkamp laat zien dat de schijnbaar tegenstrijdige gezichtspunten van vrije wil en voorbestemming elkaar in werkelijkheid aanvullen. Vrije wil en voorbestemming blijken twee kanten te zijn van dezelfde medaille die leven heet. Alleen vanuit een kosmisch perspectief kunnen we het antwoord op de eeuwige paradox tussen vrije wil en voorbestemming begrijpen. In het licht van de wijsheid uit de Vedanta worden we ons opnieuw bewust van de heelheid van het leven en ervaren we persoonlijk de synthese van onze vrije wil en de kosmische voorbestemdheid der dingen. Inzicht in deze filosofische kwestie levert een verruimde bewustzijnstoestand op die ons ware levensvrijheid doet ervaren!


Frans Langenkamp schrijft over zichzelf o.a. het volgende:

Frans Langenkamp“Mijn essentie is identiek aan jouw essentie. In wezen zijn wij één. In poëtische termen kan mijn (en jouw) essentie beschreven worden als een oceaan van Zijn, Bewustzijn en Gelukzaligheid. Deze eeu-wige en onbegrensde oceaan van gelukzaligheid nam op 22 Januari 1953 te Nijmegen een menselijke vorm aan, door te verschijnen als mensenkind. Deze tijdelijke uitdrukking van het eeuwige en kosmische Bewuste Zijn kreeg een naamplaatje toegevoegd door zijn aardse ouders: 'Frans Langenkamp'. Hoewel deze persoonlijkheid bij zijn geboorte zijn ware aard volledig had vergeten, legde hij op jonge leeftijd een grote belangstelling aan de dag voor zijn eigen essentie, zijn oorsprong en zijn ware aard. Wanneer ik het in het vervolg in de eerste persoon schrijf heb ik het over mijn relatieve verschijningsvorm, mijn persoonlijkheid.

Mijn sterke kant vind ik zelf dat ik de oude vedische wijsheid heb weten te vertalen in alledaagse Nederlandse termen. Mijn aanpak van spiritualiteit wordt doorgaans als heel verkwikkend ervaren, omdat zij gebaseerd is op een Hollands gevoel voor gezond verstand. In mijn filosofie is natuurlijk-heid en authenticiteit het hoogst bereikbare. In mijn lezingen, workshops presentaties streef ik maar één doel na: mijn toehoorders te bevestigen in hun ware aard. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer wij mensen onszelf kunnen zijn in alle omstandigheden, dat onze persoonlijkheid zich dan kenmerkt door eenvoud, universaliteit, liefde, geluk, creativiteit, vrijheid, wijsheid en een gevoel voor humor.”

Frans Langenkamp studeerde culturele en sociale antropologie aan de universiteit van Nijmegen. Hij was toen al geïnteresseerd in de wijsheid uit het oude India en specialiseerde zich in vergelijkende godsdienstwetenschappen. Na zijn studie is hij zich meer en meer gaan verdiepen in de vedische astrologie en in de Vedanta, de filosofie die de eenheid in alle verscheidenheid onderwijst. Om kennis en inzicht te vergaren verbleef hij jarenlang in het buitenland. Momenteel woont Frans Langenkamp in Lelystad waar hij een bedrijf heeft opgericht onder de naam Universal Vision Consultancy . Een deel van het jaar vertoeft hij bij zijn geliefde Gabriele in Duitsland. Frans Langenkamp geeft lezingen en workshops, schrijft boeken en geeft individuele adviezen in zelfrealisatie en levensloopbegeleiding.

De Nederlandstalig website van Frans Langekamp is te bereiken door hier te klikken.

 

 

 

Wanneer: Dinsdag 5 maart 2019

Waar: Zalencentrum Hingstman te Zeijen.

Hoe laat: 19:30 uur.

Kosten: € 10,-- per persoon; donateurs € 8,--.

Jongeren tot 22 jaar € 6,-- per persoon.

Deze prijzen zijn inclusief 1 consumptie.