Categories:

Introductielezing Spiologie:

Hoe ziekten ontstaan en hoe je die kunt transformeren.

Lezing door Mies Kloos

Op woensdag 14 februari 2024 in Zalencentrum Hingstman te Zeijen.

 

Spiologie is de combinatie van Biologie en Spiritualiteit.

Het uitgangspunt is de kennis van de biologische natuurwetten, maar om die in de praktijk van het dagelijks leven toe te passen, zijn spirituele inzichten noodzakelijk.

Omgekeerd leren de Biologische natuurwetten je hoe je spirituele inzichten in de dagelijkse praktijk van het leven toe kunt passen. Je gaat inzien dat het lichaam analoog is aan het LEVEN zelf en dat ziekten prachtige lessen zijn, waar je totaal anders en heel bewust mee om kunt gaan. En je gaat inzien dat moeilijke omstandigheden op dezelfde manier aangepakt kunnen worden: zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten; zo groot, zo klein; zo lichaam, zo leven.

De Biologische Natuurwetten geven je een totaal andere kijk op ziekte en gezondheid. Het verband tussen lichaam en geest staat centraal: emotionele schokken worden gezien als de hoofdoorzaken van ziekten, waarna een logisch, voorspelbaar en verklaarbaar proces van genezing (= ziekte) volgt. Deze processen zijn nuttig en zinvol en hebben steeds het overleven van het organisme tot doel.

Door deze kennis kunnen je zorgen om ziekten verdwijnen, je begrijpt wat je lichaam doet en waarom. Ziekten zijn een boodschap voor bewustwording. Door begrip van die boodschap en door met het natuurlijke proces mee te werken in plaats van die te bestrijden, opent de mogelijkheid zich om ziekten transformeren en “wonderbaarlijke genezingen” te verkrijgen.

Korte biografie van Dr. Hamer en de ontdekking van de biologische wetten.
Het Hamers Kompas: het verloop van de overlevingsprogramma’s, waarvan ziekten onderdeel uitmaken.
Het nieuwe paradigma: een totaal andere en nieuwe denkwijze.
De 2-fasigheid van deze processen en wat er dan in het lichaam gebeurt.
Mechanismen van chronische problemen en allergieën.
De implicaties: Hoe totaal anders om te gaan met ziekten en moeilijke situaties.
Vele voorbeelden en ervaringsverhalen.

 

Over Mies Kloos:

In 2005 maakte ik kennis met het werk van Dr. Hamer en de biologische natuurwetten. Deze kennis verklaarde alles wat voorheen onverklaarbaar was en ik was meteen gegrepen.
Ik leef, denk en werk nu al jarenlang op basis van de biologische natuurwetten en hoe meer ervaring ik ermee kreeg, hoe meer ik ging inzien dat het lichaam analoog is aan het leven zelf: zo boven, zo beneden, zo klein, zo groot. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een volledige integratie van het fysieke, ofwel de materie, en de spiritualiteit, ofwel het geestelijke.
In mijn ogen kan het één niet zonder het ander: iemand die fysieke problemen alleen probeert op te lossen op een materiële manier, zal nooit geheel genezen. Iemand die erg spiritueel is maar het materiële aan de kant schuift, staat niet met beide benen op de grond en zal moeite hebben met het Leven.

Mijn passie is het uitdragen van de kennis van de biologische natuurwetten en de daaruit voortvloeiende implicaties wat betreft het omgaan met ziekteprocessen. Maar van daar uit kan ook ingezien worden hoe men om kan gaan met problemen in het leven zelf, zoals relatieproblemen, leer en gedragsstoornissen, oude trauma’s, etc.

 

Wanneer: woensdag 14 februari 2024
Waar: Zalencentrum Hingstman, Hoofdstraat 18 te Zeijen.
Hoe laat: 19:30 – 22:15 uur.
Kosten: € 15,– per persoon; donateurs € 12,–.
Deze prijzen zijn inclusief koffie of thee.
Graag contant betalen.

Reserveren is niet nodig.

Tags:

Comments are closed